Annons

Annons

Färre rotfyllningar än för tio år sen

En stickprovsjämförelse mellan danskar 1997 och 2009 visar en nedåtgående trend för antal rotfyllningar. Apikal parodontit var dock lika vanligt vid de båda tidpunkterna.

Den danska studien sträcker sig över tio år, där man vid båda tidpunkterna slumpade fram danskar i Århus till att delta i studien. De utvalda bjöds in för tandröntgen. I den första gruppen deltog 616 personer, och i den senare 398 personer. Totalt studerades 10 668 tänder.
Deltagarnas ålder varierade från 20 till 64 år, med en medelålder på 42 i den första gruppen och 44 i den andra. Antalet rotfyllningar ökade med åldern, men trots det var antalet rotfyllningar färre i den senare gruppen som hade något högre ålderssnitt.

Apikal parodontit

Apikal parodontit ökade med åldern och var på individnivå lika vanligt i båda grupperna. På tandnivå var det lika vanligt när man såg på rotfyllda tänder. För ej rotfyllda tänder var apikal parodontit mer vanligt i den senare gruppen. Skillnaden kvarstod även när justering gjorts för ålder, och en teori är att en ökad tandhälsa gör att man inte röntgar lika ofta, och fler kan gå med oupptäckt apikal parodontit.
Den generella trenden i höginkomstländer är att karies blir alltmer sällsynt, särskilt hos yngre. Dessutom ökar medellivslängden, samtidigt som man ofta har kvar sina tänder. Trenden med färre rotfyllningar är i linje med förbättringar i vård och diagnostik, men forskarna är undrande över att apikal hälsa inte blivit bättre.

Upptäck mer