Annons

Annons

Färre söker till KUT

Söktrycket till kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen, KUT, har minskat. På Malmö universitet ser man att ovanligt få har ansökt till vårterminen. Även på Karolinska institutet och Göteborgs universitet ser man en liknande trend.

De senaste tre åren har det varit mellan 11 och 17 sökande per plats, men för samtliga lärosäten är siffrorna lägre för den senaste antagningsomgången. Malmö universitet hade, en vecka innan ansökningstiden gått ut, färre än sex sökande per plats.

Urvalsprocessen har ändrats från och med antagningen till höstterminen år 2022. Nu används resultatet från den skriftliga delen av Socialstyrelsens kunskapsprov för tandläkare som ett första steg i urvalet. Tidigare fanns ett separat skriftligt test för antagning till KUT.

Perioden för att ansöka till vårterminen ligger också en månad tidigare än förut. Sista ansökningsdag är i år den 15 september.

Upptäck mer