Annons

Annons

Fel tand drogs ut

En tand skulle extraheras – i stället blev det tre. Därför får en tandläkare i Västerbotten kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patienten kom till folktandvårdskliniken akut när högra underkäken var svullen. Enligt journalen var det tand 47 som orsakade patientens besvär. Patienten fick antibiotika, och en tid bokades för att extrahera tanden veckan därpå.
Vid återbesöket hade inflammationen lagt sig, förutom lokalt vid tand 46. I stället för att ta bort tand 47, extraherade tandläkaren 46.
Enligt patientens anmälan till IVO var tanden som skulle tas bort lös. Men när fel tand extraherades blev det en lång och plågsam behandling.
I IVO-beslutet står följande: ”Patienten skriver att efter flera bedövningssprutor, borrande och söndermejslande av tanden fick tandläkaren ut tanden.”
I samband med extraktionen blev roten till tand 45 svårt skadad. Tandläkaren upptäckte inte skadorna, vilket IVO anser är anmärkningsvärt.
”Det finns ingen dokumentation om att tandläkaren var medveten om den skada som hade åsamkats tand 45”, står det i beslutet.
Även tand 45 fick extraheras.
IVO konstaterar att tandläkaren inte säker­ställde vilken tand som skulle tas bort före första extraktionen. Hon ­läste inte daganteckningarna tillräckligt noga.
Tandläkaren har genomfört patientens tandvård och behandling i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, konstaterar IVO i sitt beslut.
Tandläkaren skriver i ett yttrande att hon har analyserat sitt misstag och sett över sina rutiner. Hon kommer bland annat att läsa tidigare daganteckningar och involvera tandsköterskan så att liknande händelser inte ska inträffa.
Vårdgivaren ska beakta IVO:s beslut i sitt systematiska patientarbete. IVO kommer kanske att följa upp ärendet genom att kontrollera vilka åtgärder vårdgivaren har tagit för att se till att samma typ av fel inte händer igen.

Upptäck mer