Annons

Annons

Fler äldre med fler tänder ökar kraven på tandvården

Äldres tandhälsa har förbättrats avsevärt på bara de senaste tio åren, det kan svenska forskare visa i en ny studie. Men fler äldre som har fler tänder kommer också att ställa högre krav på tandvården i framtiden, varnar forskarna.

Dagens 75-åringar har betydligt bättre tandhälsa än vad 75-åringarna hade för bara tio år sedan. Det visar en kohort-enkätstudie av 75-åringar i Örebro och Östergötland som genomförts med tio års mellanrum.

Ann-Katrin Johansson

Ann-Katrin Johansson


– Vi har jämfört två grupper av 75-åringar, den ena 2007 och den andra 2017 och då har vi sett att det skiljer ganska mycket trots att det bara är tio år som skiljer dem i ålder, säger Ann-Katrin Johansson, chef för avdelningen för cariologi vid institutionen för klinisk odontologi vid universitetet i Bergen i Norge. Hon är även förstaförfattare till studien publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Oral Rehabilitation.

”Vi har ändå kommit långt i Sverige när tandlöshet är så ovanligt även i den här åldersgruppen.”

Till exempel hade tre av fyra 75-åringar alla sina tänder kvar eller endast någon enstaka tand förlorad 2017, medan den siffran bara var 56 procent för 75-åringarna 2007. Samma stora skillnad ses för tandlöshet där 7,8 procent av 75-åringarna var tandlösa i båda käkarna 2007 medan endast 2,3 procent var det 2017.
– Det är en väldigt låg siffra jämfört med många andra länder. Vi har ändå kommit långt i Sverige när tandlöshet är så ovanligt även i den här åldersgruppen, säger Ann-Katrin Johansson.

Kan tugga alla typer av mat

På samma sätt rapporterar signifikant fler 75-åringar 2017 jämfört med 2007 att de kan tugga all typ av mat, att de är mer nöjda med sina tänders utseende samt att flera tror att de kan komma att behålla tänderna hela livet ut.
– Det är klart att det är glädjande att så många har tänderna kvar, att de har färre proteser och att de flesta äldre var ganska nöjda med det mesta. Sedan är det en fingervisning om framtiden där dessa äldre patienter kommer att vara fler, ha fler tänder och troligen högre krav, säger Ann-Katrin Johansson.

Mer jobb för tandvården

För samtidigt som forskarna visar upp den stora förbättringen av de äldres tandhälsa, varnar de för att det kommer innebära mer jobb för tandvården i framtiden.
– Jo, men så är det. Det blir ju mer insatser som krävs från tandvårdens sida i framtiden, säger hon.
Ann-Katrin Johansson och hennes forskarkolleger menar att tandvårdsutbildningarna och tandvården i stort måste fortsätta att förbereda framtidens tandvård för denna nya situation.
– Äldre kommer ju att leva betydligt längre än vad äldre gjorde förr. Och de har dessutom högre krav. Det här är ju en grupp gamla varav många upplever att de mår bra och har många sociala kontakter, och jag tror att tänderna är viktiga för dem. Det kommer naturligtvis att påverka det sätt de vill bli behandlade på, så det är bara att hänga med här, säger Ann-Katrin Johansson.

Upptäck mer