Annons

Annons

Fler kvinnor inom tandvården drabbas av olyckor och sjukdom

Antalet allvarliga arbetsolyckor fördubblades för kvinnor inom tandvården under år 2020. Det var också vanligt med långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Antalet allvarliga arbetsolyckor fördubblades för kvinnor inom tandvården under år 2020. Från tidigare års 0,6 fall per 1000 sysselsatta till 1,2 per 1000 sysselsatta. Vanligast är olyckor på grund av att man halkat på ett blött golv. Anställda inom tandvården är dock fortfarande en av de yrkesgrupper som är minst drabbade av allvarliga arbetsolyckor.
Däremot var tandvården en av de arbetsplatsen där långa sjukfall (mer än 90 dagars sjukfrånvaro) var vanligast under år 2020. Siffran, 33 långa sjukfall per 1000 anställda, är den högsta sedan år 2016. Det är dubbelt så vanligt att kvinnor inom tandvården är långtidssjukskrivna som att män är det. Framför allt handlar det om sjukskrivning på grund psykisk ohälsa, till exempel stress eller nedstämdhet. Även problem med rygg och leder är vanligt.

Upptäck mer