Annons

Annons

Flera evenemang ställs in

Flera evenemang som skulle ha ägt rum under våren har ställts in på grund av spridningen av covid-19. Nu ställs även FDI World Dental Congress som skulle hållas i september in.

(Artikel uppdaterad 27 mars)
Detta är de inställda evenemang för tandläkare som Tandläkartidningens redaktion hittills har fått kännedom om.

Sveriges tandläkarförbund ställer in kurser, 18 mars – 30 april

Kursverksamheten inom Sveriges tandläkarförbund ställer in samtliga kurser fram till 30 april, med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Så långt det är möjligt kommer kurserna att genomföras vid ett senare tillfälle.

IADR-mötet i Washington, 18-21 mars

Världens största odontologiska konferens, IADR, ställdes in med mycket kort varsel. Konferensen skulle ha hållits den 18-21 mars i Washington DC i USA.

Internationella munhälsodagen, 20 mars

Sveriges Tandläkarförbunds lunchföreläsning för 200 personer på Internationella Munhälsodagen ställs in.

Jönköpings läns tandläkareförening (JLT) vårmöte, 26 mars

JLT-styrelsen har ställt in vårmötet och Shariel Sayardousts föreläsning. Styrelsen återkommer senare med besked om när föreläsningen kan bli av.

Tackla Tobak i Tandvården 2020, 31 mars

Tandvård mot Tobak ställer in sin nationella yrkeskonferens om tobaksprevention den 31 mars i Stockholm.

Tandhygienistdagarna, 26-28 april

Tandhygienistdagarna, som skulle ha genomförts 26-28 april på Svenska Mässan i Göteborg, flyttas fram till 17-19 januari 2021.

Oral Reconstruction Global Symposium New York, 30 april-2 maj

Oral Reconstruction Global Symposium i New York skjuts upp till nästa år.

Nordiskt ordförandemöte, 3-4 maj i Stockholm

Ordförande och kanslichef i tandläkarförbunden/föreningarna från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island skulle ha träffats i Stockholm den 3-4 maj, men mötet ställs nu in.

CED General Meeting, 8-9 maj i Dubrovnik, Kroatien.

CED, The Council of European Dentists, ställer sin sitt möte som skulle ha hållits i Dubrovnik den 8-9 maj.

Privattandläkardagen, 14 maj

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening (Privattandläkarna) har beslutat att ställa in Privattandläkardagen. Beslutet inkluderar även det samtidiga evenemanget Privattandläkarna Award.

FDI World Dental Congress, 1-4 september

FDI World Dental Congress skulle i år hållas i Shanghai den 1-4 september, men FDI meddelade den 26 mars att kongressen ställs in.

IADH 2020, 23-26 september

International Association for Disability and Oral Health, IADH, ställer in sin konferens 23-26 september i Acapulco, Mexico på grund av Covid-19.
Artikeln uppdateras löpande. Tipsa redaktionen om du känner till evenemang som ställs in med anledning av spridningen av covid-19 redaktionen@tandlakartidningen.se

Upptäck mer