Annons

Annons

Fluoros kan bero på genetik

Risken att drabbas av fluoros är mer än fördubblad för de barn som har en genetisk förändring i genen som kodar för mikroRNA17. Detta enligt brasilianska forskare.

Forskare i Brasilien har analyserat en nukleotidpolymorfism där bäraren kan ha basen A eller basen G. MikroRNA kan reglera genuttryck och mikroRNA17 påverkar östrogenreceptor alfa som tros ha betydelse för risken att drabbas av fluoros.
Forskarna undersökte 527 barn mellan 10 och 14 år gamla i den brasilianska staden Caritiba, där man tillsätter fluorid i dricksvattnet. 144 (27 procent) av barnen hade fluoros och risken var förhöjd hos de barn som hade basparet GG jämfört med de som hade AA eller AG.

Upptäck mer