Annons

Annons

Födelsevikt tycks inte påverka kariesrisken

Barn med låg födelsevikt verkar inte ha en högre risk att drabbas av karies. Det konstaterar brasilianska forskare i en systematisk översikt.

Frågan huruvida för tidigt födda barn eller barn med låg födelsevikt har en ökad risk för att utveckla tidig karies har diskuterats. Olika studier har gett olika resultat.
Ett problem är att både karies, prematura födslar och låg födelsevikt återfinns i högre utsträckning hos underprivilegierade i samhället.
Nu kan dock brasilianska forskare genom en systematisk översikt och metaanalys av totalt 60 observationsstudier visa att barn som är födda för tidigt eller med låg födelsevikt inte verkar ha en högre risk att drabbas av karies i förskoleåldern jämfört med sina fullgångna och normalviktiga jämförelsebarn.

Upptäck mer