Annons

Annons

Folktandvården anmäler datorstrul enligt lex Maria

Patienter inom Folktandvården Skåne riskerar att få fel behandling, ingen behandling eller försenad behandling till följd av datorproblem sedan ett nytt journalsystem infördes i juni. Nu har det anmälts enligt lex Maria.

Folktandvården Skåne har haft IT-problem sedan det nya journalsystemet lanserades i juni. Samtidigt uppdaterades röntgensystemet.
– Det är omfattande problem med IT-infrastrukturen som har gjort att datorerna är sega och hänger sig. Ibland måste man starta om flera gånger om dagen, berättar Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef på Folktandvården Skåne.
Det är han som har gjort lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Ett annat problem är att information som har förts över från det gamla systemet till det nya inte visas helt korrekt i det nya systemet.
Stabsläge
Folktandvården Skåne gick in i stabsläge 16 augusti på grund av problemen och en handlingsplan upprättades.
I slutet av augusti påbörjades en djupanalys av data som hade överförts till det nya systemet. Bristerna har visat sig vara oväntat stora. Henrik Jansson anser att det skulle kunna finnas risk för avvikelser.
– Då är vi skyldiga att göra en anmälan och utredning. Vi utreder nu omfattningen av problemen.
Från början fanns det risk för att grafik föll bort, till exempel vis registrerad karies. Felet berodde på ett översättningsverktyg som är skilt från journalsystemet. Nu är det åtgärdat.

Vilka andra problem har datorstrulet medfört?

– När man är van vid att något fungerar på ett visst sätt och övergår till något nytt som inte fungerar som väntat, upplever man frustration och irritation. Sedan jobbar man kanske inte med samma tempo som man är van vid.

Är problemen så omfattande att det är ett arbetsmiljöproblem?

– Det är i alla fall inget som har anmälts från fackligt håll.

Hur mycket har datorstrulet kostat hittills?

– Det ser vi först när vi får lite perspektiv.

Vem drabbas av kostnaderna?

– Företaget drabbas om det blir minskade intäkter.

Vilka åtgärder har tagits?

– Leverantören samarbetar med folktandvårdens kvalitetsavdelning så att det ska bli bättre i systemet. Region Skåne, som ansvarar för folktandvårdens datanätverk, prioriterar frågan och har tillfört mer resurser.
Klar i oktober
Problemen upplevs komma i vågor, ibland fungerar datorerna bättre och ibland sämre.
Folktandvården fortsätter granska vad som har hänt sedan journalsystemet infördes. Utredningen ska vara klar senast 31 oktober.
Janet Suslick

Upptäck mer