Annons

Annons

Folktandvården igång efter vårens stängningar

Under coronavåren begränsades verksamheten inom folktandvården i hela landet. Från nedstängningar för allt som inte var akut, till speciella rutiner för att undvika smitta. Nu öppnar klinikerna upp igen.

I slutet av april hade folktandvården i över hälften av landets regioner begränsat sin verksamhet, framför allt i den södra halvan av Sverige. I sex regioner tog man endast emot patienter för akut tandvård.

Åsa Brandt


– Som minst hade vi 10 av cirka 50 kliniker öppna. Medicinsk tandvård som omhändertar de patienter som har störst vårdbehov och är under sjukvårdande behandling, eller är skörast, har dock hela tiden haft full verksamhet, och specialisttandvården har haft verksamhet på 50 procent under perioden, berättar Åsa Brandt, kommunikationschef vid Folktandvården Stockholm.
Under och efter sommaren har kliniker i hela landet öppnat igen. I början av september har klinikerna i tolv regioner öppet som vanligt, men med särskilda rutiner för att minska smittrisk.
– Vi kontaktar bland annat våra patienter inför besöket för att säkerställa att de är friska, gör anpassningar i väntrum och personalrum för att undvika trängsel och har utökade städrutiner. Den coronamottagning på Karolinska Huddinge vi öppnade i samverkan med Karolinska Institutet kvarstår tills vidare, liksom vårt mobila coronateam för invånare som är eller kan vara smittade av covid-19, säger Åsa Brandt.
I Stockholm stängde man för att spara material till sjukvården, men har nu en stabil materialförsörjning.
I Västra Götaland stoppade man under några dagar aerosolbildande behandlingar.
Bent Petersen

Bent Petersen


– Sedan fick vi nya rutiner för dessa på plats, med bland annat användning av kofferdam. Men annars har vi inte stängt något under våren. Vi körde på så gott det gick med tanke på personal som blev sjuka och tidböcker som var tommare än vanligt på grund av många återbud, säger Bent Petersen, tandvårdschef vid Folktandvården Västra Götalandsregionen.
I regionen har man nu tillräcklig tillgång till andningsskydd och arbetar på som vanligt. På alla kliniker finns dock entrévärdar som pratar med patienterna och kollar att de inte har symtom på covid-19.
I fyra av landets regioner öppnar man, men kallar patienterna enligt olika prioriteringar. I Dalarna börjar man till exempel med barn och ungdomar. I Kalmar med planerade behandlingar som skjutits upp och som kan leda till behov av akut tandvård. I Östergötland och Skåne med dem som har störst behov.
I flera regioner avråder eller begränsar man fortfarande besök för riskgrupper om det inte handlar om akuta besök. Men även här börjar man öppna upp. I till exempel Gävleborg bokas nu patienter som är 70 år och äldre in för planerad och prioriterad vård.
I Västra Götaland planerar man för att börja ta emot den äldre patientgruppen från och med oktober.
– Behandlingen är inte ett problem, utan att de träffar folk på vägen dit. Vi tar nu fram en särskild rutin för dem, till exempel att det inte ska vara så många i väntrummet när de kommer, säger Bent Petersen.

Upptäck mer