Annons

Annons

Föreläsare belönas för energi och engagemang

Per Alstergren och Carin Starkhammar-Johansson får var sitt föresläsarstipendium när årets odontologiska riksstämma invigs i Stockholm den 15 november.

Per Alstergren är bettfysiolog samt professor och prodekanus vid Malmö högskola.
Han är “en engagerad och inspirerande föreläsare och är duktig på att förmedla sitt ämne på ett sätt som väcker fascination även hos de som tidigare inte intresserat sig för orofacial smärta och käkfunktion. Han får med sig hela auditoriet och varvar elegant teoretiska genomgångar med kliniska tips och praktiska övningar”, enligt prismotiveringen.
Carin Starkhammar-Johansson är verksamhetschef vid folktandvårdens centrum för oral rehabilitering i Linköping.
Hon får priset för att hon ger kursdeltagarna “energi och verktyg till att motivera patienter till god munhälsa, behandla vid sjukdom och hålla det friska friskt, för hela kroppens skull”, enligt prismotiveringen. Hon håller “engagerande och givande” föreläsningar och tillför även “ytterligare en dimension genom sin forskning om parodontit och kranskärlssjukdomar”.
Pristagarna får 20 000 kronor per person plus omkostnader. Tandläkarförbundets fortbildningsråd har utsett pristagare vartannat år sedan 2011.
Tidigare pristagare är: Fredrik Frisk och Klas Sjöberg (2011), Annika Torbjörner och Per Vult von Steyern (2013) samt Lisbeth Dahlström och Martin Janda (2015).

Upptäck mer