Annons

Annons

Förlängning av hygienistprogram dröjer

Ska tandhygienistutbildningen bli treårig? Tidigast om ett år tar utbildningsminister Jan Björklund ställning till det.

Liksom tandläkarutbildningarna ska tandhygienistutbildningarna i landet utredas av Högskoleverket. Arbetet börjar till våren och om drygt ett år får utbildningarna ”betyg”.
Jan Björklund (FP) vill avvakta Högskoleverkets utvärdering innan han tar ställning till om utbildningen ska förlängas, skriver han i ett svar på en skriftlig fråga från Eva Olofsson (V).
Vid en tidigare utvärdering 2007 föreslog Högskoleverket att tandhygienistutbildningen skulle förlängas.
Behörighetsutredningen anser också att tandhygienistutbildningen bör förlängas – från två till tre år.
Tandhygienistutbildningen finns i dag på sju orter: vid Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karolinska institutet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan i Jönköping.
Tandhygienisterna kan få legitimation efter två år, men erbjuds möjlighet att läsa ett tredje år. Av dem som tar ut en examen som tandhygienist efter två år, väljer knappt 60 procent att läsa det tredje året.
Läs mer på riksdagens webbplats.

Upptäck mer