Annons

Annons

Försämrad glukoskontroll kan öka risken för parodontit

Försämrad glukoskontroll hos personer mellan 31 och 46 år kan vara en riskfaktor för utvecklandet av parodontit, visar ny studie från Finland.

Andelen personer som lider av prediabetes ökar i västvärlden. I Europa har strax under 60 procent av befolkningen visat sig uppfylla kriterierna för prediabetes. Parodontit har sedan länge ett tydligt och väl beskrivet samband med diabetes, men hur ser sambandet ut med prediabetes? Det bestämde sig några finska forskare för att ta reda på.
Till sin hjälp tog forskarna studien ”The Northern Finland Birth Cohort 1966”, NFBC1966, som är en långtidsstudie som undersöker hälsa och välmående hos personer födda 1966 som bor i norra Finland. Personerna i kohorten undersöktes när de var 31 år gamla 1997, och deras fasteglukos mättes. 15 år senare, 2012, undersöktes de igen och då gjordes även en dentalundersökning. 647 personer som aldrig har rökt ingår i den aktuella studien. Forskarna har använt deras resultat för att se om en försämrad glukoskontroll påverkar risken att drabbas av parodontit.
Forskarna fann att personer som hade utvecklat prediabetes mellan 31 och 46 års ålder hade en förhöjd risk att både ha utvecklat parodontala tandfickor och drabbats av alveolär benförlust. Även de som endast hade försämrat sin glukoskontroll en aning under dessa 15 år och inte nådde upp till kriterierna för prediabetes hade fler tänder med parodontala tandfickor jämfört med de som hade haft stabila värden under undersökningstiden.
Forskarna anser att mycket tyder på att det finns ett samband mellan försämrad glukoskontroll och utvecklandet av parodontit, men att ytterligare studier krävs för att verifiera fyndet.

Upptäck mer