Annons

Annons

Nyheter 2023-05-27

Forskare bedömer att svenskarnas förbättrade tandhälsa planat ut

Jönköpingsundersökningen ska ge svar på om svenskarnas förbättrade tandhälsa har bromsat in.

Jönköping university

En av världens största undersökningar av mun- och tandhälsa genomförs på nytt. Det är den så kallade Jönköpingsundersökningen, som senast genomfördes för tio år sedan.

En av frågorna som ställs i undersökningen är hur mycket bättre mun- och tandhälsan kan bli i Sverige. Under årens lopp har undersökningarna, där den första skedde för 50 år sedan, visat att svenskarnas mun- och tandhälsa ständigt har förbättrats. Undersökningarna sker var tionde år.

Frågan är om vi nått vägs ände nu. I ett pressmeddelande säger Ola Norderyd, övertandläkare vid Odontologiska Institutionen och professor vid avdelningen för odontologi vid Hälsohögskolan att ”det ser ut som förbättringstakten har avtagit”.

Förebyggande vård

Tidigare slutsatser visar att förebyggande vård är en viktig förklaring till den förbättrade mun- och hälsa hos svenskarna. Resultaten från den senaste undersökningen visar bland annat att 80-åringar i genomsnitt hade 22 tänder kvar. Vid den första underökningen hade 80-åringarna i snitt kvar 14 tänder.

I ett pressmeddelande säger Ola Norderyd, att studiens resultat blir vägledande för resursfördelning och utbildning inom tandvårdsområdet.

Tusen personer undersöks

Över tusen invånare i Jönköping kommer att få sina tänder noggrant undersökta under året. Här ingår personer från tre år upp till 80. Syftet är att skapa sig en bild av mun- och tandstatusen hos svenska folket.

Bakom undersökningen står Centrum för odontologi och oral hälsa vid Hälsohögskolan, Jönköping university och Odontologiska institutionen vid Folktandvården i Jönköpings län.

Studien pågår under stora delar av året. Bearbetningen av materialet väntas sedan pågå i två år. Därefter presenteras resultaten.

Upptäck mer