Annons

Annons

Förslag på skärpta regler för läkemedelshantering

Fler granskningar, ökad kontroll och tydligare regler. Det är några delar i det förslag på nya föreskrifter för läkemedelshantering som Socialstyrelsen har tagit fram.

Syftet med de nya föreskrifterna är att öka patientsäkerheten och effektivisera hanteringen av läkemedel i hälso- och sjukvården och tandvården.
Enligt de nya reglerna ska den som ordinerar ett läkemedel ta hänsyn till flera faktorer hos patienten för att avgöra vilket läkemedel som passar bäst. Det handlar om hälsotillstånd, ålder, kön, övrig läkemedelsanvändning, pågående behandling och utredning, överkänslighet mot läkemedel och eventuell graviditet eller amning.
Det blir också krav på varje vårdgivare att låta en utomstående aktör granska verksamhetens läkemedelshantering minst en gång per år.
I det nya förslaget finns bland annat även ett förtydligande av vilka befogenheter olika yrkesgrupper inom vården har, till exempel om en tandhygienist inom tandvården har samma befogenheter som en sjuksköterska inom sjukvården.
När de nya föreskrifterna träder i kraft, vilket planeras ske den 31 mars 2017, upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel m.m. Skyldigheten att informera patienten om att läkemedlet kan bytas ut på apoteket finns kvar och förtydligas i de nya föreskrifterna.
Förslaget skickas nu ut på remiss och finns att läsa i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.
Läs också: Viktigt hålla koll på patienternas mediciner

Upptäck mer