Annons

Annons

Fortfarande för hög antibiotikaförskrivning

Förskrivningen av antibiotika inom tandvården har minskat, men fortfarande skrivs för mycket ut.

Förskrivningen skiljer sig mycket åt mellan olika landsting i landet mätt i recept per tusen innevånare. Stockholm toppar förskrivningen medan Västerbotten har lägst andel. Det framkom vid symposiet ”Antibiotika – anmälningsfall, kritik och klurigheter”.
Studier som gjordes i både Kronoberg och Västra Götaland 2012 visar att tandvårdspersonal hade goda kunskaper när det gäller preparatval och dos, däremot svajade kunskapen om varför ett visst läkemedel skrevs ut.
Enligt Johan Blomgren, tandläkare och föredragande vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg, förskrivs antibiotiska läkemedel allt för ofta på grund av tradition och utan relevant indikation.
– Och traditioner är svåra att ändra. Men vi tandläkare måste bli bättre på att hantera antibiotiska läkemedel, sade han.
16 procent av de fall som IVO gett kritik i handlar enligt den senaste statistiken om antibiotikaförskrivning. Kritik skulle enligt Johan Blomgren ha kunnat undvikas i ett flertal av fallen:
– Följer man de rekommendationer som finns får man ingen kritik, sade han, och tillade:
– Förlita er inte på vad doktorn säger; som tandläkare har ni eget ansvar utifrån legitimationen.

Upptäck mer