Annons

Annons

Göran Friman får Forssbergs pris

Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.

Göran Friman är privattandläkare samt bedömningstandläkare och sakkunnig i Region Värmland.
Tillsammans med sin fru Maria Friman, som också är tandläkare, har han screenat och följt upp patienter på praktiken i Filipstad.
Ungefär var tionde patient som de screenade såg ut att ha högt blodtryck eller felinställd medicinering. De hänvisades till sjukvården. En uppföljning sju år senare visade att screeningen dessutom förutsåg risken för sjukdomsutveckling ganska bra.
Även risk för diabetes och prediabetes kan identifieras på liknande sätt hos tandvården, anser Göran Friman. Att patienterna är positiva till att bli screenade inom tandvården, visar också hans forskning.
Belönas med pris
Nu får Göran Friman årets Forssbergs pris i samband med årets odontologiska riksstämma 13 oktober. Prissumman är 20 000 kronor.
Priset motiveras på följande sätt:
”Göran Friman har genom sin forskning utvecklat smarta metoder för samverkan mellan tandvård och sjukvård…. Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.”

”Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.”

Dagen efter prisutdelningen medverkar Göran Friman på ett seminarium om medicinsk screening inom tandvården under en temaeftermiddag om diabetes på riksstämman.
Hur känns det att få priset?
– Det känns fantastiskt. Jag är inte ens professor, vet du! Jag satt på älgpass när Per Vult von Steyern ringde mig för att lämna beskedet så jag fick ringa tillbaka senare. Jag blev nästan mållös när han berättade.
Varför tror du att du får priset?
– Forssbergs pris ska uppmuntra kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete. Så jag tror att jag utsetts för den kliniska forskning och publicering av resultaten jag har gjort om medicinsk screening inom tandvård, men även för mitt arbete med att sprida kunskap om olika typer av samband mellan munhälsa och allmänhälsa för läkare, tandvårdspersonal och allmänheten.
Vad ska du använda pengarna till?
– Äran av att få priset är värt mer än pengarna, men de går nog till en lugn rekreationshelg tillsammans med min hustru Maria, som är mitt bästa stöd och bollplank.
Vad tar du upp vid seminariet om medicinsk screening?
– Vi kommer att ta upp olika typer av medicinsk screening som har gjorts inom tandvården och ge lite tips och råd för de som är intresserade av att själva erbjuda sina patienter det. Det kommer också att handla om aktuell forskning och hur ledande medicinska forskare ser på medicinsk screening inom tandvården.
Disputerade 2017
Göran Friman lade fram sin doktorsavhandling ”Medical screening in dental settings” 2017. Den handlar om screening av blodtryck och diabetes inom tandvården.
Han skrev ett autoreferat om avhandlingen i Tandläkartidningen nummer 8 2018. Läs ”Medicinsk screening inom tandvården” här.
Janet Suslick

Upptäck mer