Annons

Annons

Göran Koch har blivit jubeldoktor

Hur var det att disputera för 50 år sedan? – Då fanns inte den strukturerade forskarutbildning som man genomgår i dag, utan man fick arbeta mer på egen hand och söka nödvändig baskunskap. Själva disputationsakten var i stort som nu, men det var vanligare att man hade flera opponenter. Vi var inte så många som...

Hur var det att disputera för 50 år sedan?
– Då fanns inte den strukturerade forskarutbildning som man genomgår i dag, utan man fick arbeta mer på egen hand och söka nödvändig baskunskap. Själva disputationsakten var i stort som nu, men det var vanligare att man hade flera opponenter. Vi var inte så många som disputerade, så bara några år senare hade många en ledande roll inom akademin. På den tiden fick man graderade betyg när man disputerade, och ett lågt betyg innebar stopp för en fortsatt akademisk karriär.
Vad är du mest stolt över?
– När jag äntligen fick se resultaten efter att ha gjort en stor blindad undersökning av fluorbehandlingar under fyra år. Det var en aha-upplevelse att finna hur dessa fluorbehandlingar, främst användningen av fluortandkräm, dramatiskt minskade kariesförekomsten.
Vad har varit roligast?
– Att vara med och bygga upp verksamheten vid odontologiska institutionen i Jönköping. Det var en nybyggaranda där alla jobbade intensivt mot samma mål.

Upptäck mer