Annons

Annons

Granskningstandläkare blir permanent tjänst

Höga kostnader och många felaktiga fakturor för nödvändig tandvård i Region Stockholm ledde till rubriker om ”tandvårdsfusk”. Nu ska en anställd tandläkare fortsätta att granska vård­givarna.

Efter förra årets systematiska granskning av nödvändig tandvård har Region Stockholm anställt en permanent granskningstandläkare.

Karin Fälldin

Karin Fälldin


– Det är bra att vi fått detta på plats, eftersom vi i stickprover sedan år 2015 har sett att det inte står rätt till. Till exempel är kostnaderna för nödvändig tandvård mycket högre i Stockholm än i andra regioner, säger Karin Fälldin, ordförande tandvårdsberedningen i Region Stockholm.
Med start i november år 2019 genomfördes ett ettårig pilotprojekt där man granskade drygt 700 fakturor, motsvarande 3,6 miljoner kronor, vilket ledde till återkrav på 2 miljoner kronor.
– Vi har inte hittat något regelrätt fusk eller något som ska polisanmälas, men det är oacceptabelt att det är så mycket feldebiteringar. Felen finns hos alla typer av vårdgivare, vilket tyder på att det är ett systemproblem.

Mer omfattande åtgärdskod

Det vanligaste är att man har fakturerat för en mer omfattande åtgärdskod än den behandling man har utfört enligt journalen.
Exempel på felaktigheter är att det saknas en dokumenterad diagnos, att man gjort ett orimligt stort antal undersökningar av samma patient eller att man har tagit betalt för en permanent lagning trots att den är provisorisk.
Regionens granskningstandläkare ska nu bjuda in vårdgivarna till dialog för att gå igenom vad regelverket säger, vad som kan ha brustit och hur man kan komma till rätta med detta.
– Förvaltningen och vårdgivarna behöver tillsammans ta fram tydligare anvisningar för vad som ingår i olika åtgärdskoder och vad som krävs för att man ska få debitera.

Anmälan till IVO och polisen

Granskningen av fakturor ska också fortsätta på samma sätt som i pilotstudien med slumpartade stickprov, och ytterligare kontroll där man hittar många fel.
I de stickprov som gjorts under tidigare år har man hittat några fall som har anmälts till IVO eller polisen. Men ärendena har lagts ner.
– Vår upplevelse är att det fungerar fruktansvärt dåligt att anmäla. Här finns utrymme för förbättringar.

Upptäck mer