Annons

Annons

Hälsosamtal ska ge barnen bättre munhälsa

Motiverande samtal med blivande och nyblivna föräldrar ska ge småbarn bättre munhälsa.

Det är tanken bakom Jämlik munhälsa hos barn, ett nytt odontologiskt vårdprogram i Norrköping.
Blivande föräldrar från Hageby och Navestad, bostadsområden med låg socioekonomi, erbjuds hälsosamtal på folktandvården när de besöker barnmorskemottagningen. Samtalen pågår från att föräldrar väntar barn tills barnet fyller tre år.
Hälsosamtalen bygger på social inlärningsteori. Föräldrar är förebilder för barnen. Samtalen ska stärka positiva beteenden hos föräldrarna och motivera till förändring om det behövs.
Elisabeth Wärnberg Gerdin, tandläkare som ingår i tandvårdsgruppen vid landstinget i Östergötland, leder projektet.
I projektgruppen ingår även barnhälsovården, landstingets hälsokommunikatörer, psykologer samt forskare vid Linköpings universitet.
Vårdprogrammet Jämlik munhälsa hos barn är upplagd som en vetenskaplig studie. Kariesutvecklingen ska hos barnen som ingår i projektet kommer att utvärderas.

Upptäck mer