Unika siffror: här är tandläkarbristen värst

Medan tandläkarna i storstadsområdena slåss om patienterna är ­situationen i norra Sverige den motsatta. Men det är inte bara i norr som tandläkarna lyser med sin frånvaro. Med nya siffror från Försäkrings­kassan kan Tandläkartidningen visa tandläkarkartans vita fläckar.

Nyheter

Satsning på vård och omsorg för äldre

Ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre inrättas vid Socialstyrelsen. Munhälsa och munvård blir en viktig del, enligt Elisabeth Wärnberg Gerdin, medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen.

Nyheter

Hon håller uppsikt över munhälsan

Elisabeth Wärnberg Gerdin är medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen. Hennes mål: Alla ska få jämlik och kunskaps­baserad vård till en rimlig kostnad.

Nyheter

Socialstyrelsen får nytt medicinalråd i tandvård

Elisabeth Wärnberg Gerdin är nytt medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen sedan augusti 2021. Socialstyrelsen har länge varit utan ett medicinalråd inriktat på tandvård.

Nyheter

Gotland vill kalla färre till revision

Folktandvården Gotland har tagit steget till sju år som längsta revisionsintervall för ”friska vuxna” och med en öppning att i nästa skede sluta kalla patientgruppen till undersökningar.

Nyheter

Hälsosamtal ska ge barnen bättre munhälsa

Motiverande samtal med blivande och nyblivna föräldrar ska ge småbarn bättre munhälsa.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons