Annons

Annons

Han slår vakt om försvarets tandhälsa

Som en av få tandläkare inom Försvarsmakten har Krister Svensson ansvar för specifika tandvårdsfrågor och arbetar brett med medicinska frågor.

När röjdykaren efter en tids arbete på djupet beger sig upp mot havsytan minskar det omgivande trycket med varje meter. Redan vid grunda djup är tryckförändringarna ganska stora. Då kan en lätt tandvärk gå till intensiv smärta, och möjligheten att fokusera påverkas.

Krister Svensson

Krister Svensson


– Vissa arbetsuppgifter inom försvaret, som innebär att man utsätts för tryckförändringar, kräver att man har god tandhälsa. Det gäller till exempel flygtjänst och dykverksamhet, säger Krister Svensson, försvarsövertandläkare vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm.
Han är ansvarig för övergripande tandvårdsfrågor inom myndigheten och den strategiska inriktningen kring tandvård.
– Mitt uppdrag handlar mycket om att bevaka tandvårdsfrågorna inom Försvaret och utgöra kompetensstöd på högkvartersnivå. Eftersom vi generellt har så bra tandhälsa i Sverige kan det ibland vara svårt att få förståelse för att tänderna kan utgöra ett problem för den militära verksamheten.
Krister Svensson pekar till exempel på att det är viktigt med en god tandhälsa för dem som åker på en internationell insats. Det finns rutiner på plats för att säkerställa denna före utresan, men han ser att det även behövs rutiner för att ta hand om problem och tandskador som kan uppstå på plats.

Anpassad officersutbildning

Han har arbetat som försvars­över­tandläkare sedan 2016, efter att först ha gått en anpassad officersutbildning för medicinsk personal, och sedan under några år arbetat som tandläkare vid ett av försvarets sjukhuskompanier.
– Det var väldigt roligt. Det handlar om att bygga och driva en mobil tandvårdsklinik i fältsjukhusmiljö. Allt ifrån att packa material till att ha en fungerande klinik.
Det finns två sjukhuskompanier i Sverige som byggs upp i fält vid utbildningar och övningar. Tandvårdskliniken bemannas av tandläkare som är anställda på deltid och arbetar några veckor per år. Den geografiska placeringen och miljön kliniken ska byggas upp i beror av övningen. Krister Svensson nämner placeringar från norra Norge till södra Sverige.

Försvarsmedicinskt centrum

Vid Försvarsmedicinskt centrum i Göteborg finns två stabstandläkare, som utgör kompetensstöd och är sakkunniga i olika projekt och processer inom myndigheten. Till exempel kan det handla om att ta fram utbildningar för annan personal inom Försvarsmakten, eller för andra tandläkare som har kontakt med myndigheten. De arbetar också med att kvalitetssäkra den tandvård som utförs på personalen inom Försvarsmaktens tandvårdsprogram.
Längre tillbaka i tiden fanns egna tandvårdskliniker inom försvaret, men i dag är det folktandvården som ansvarar för de värnpliktigas tandvård, och de anställda inom försvaret tas om hand av civila tandläkare.
– Vi är inte så många tandläkare inom Försvarsmakten. Det är en organisation som inte har huvudfokus på tandvård, så man kan behöva jobba lite extra med de frågor man driver. Man kan också få ta sig an arbetsuppgifter utanför sitt kompetensområde.

”Vi har ingen egen klinik vid våra nuvarande utlandsinsatser, utan tar vid behov hjälp av andra nationer.”

Bland Krister Svenssons kolleger vid generalläkaravdelningen på högkvarteret finns läkare, sjuksköterskor och veterinärer, och de arbetar tillsammans med frågor inom hela det försvarsmedicinska området.
– Nu, under pågående pandemi, har vi fått hugga i med att till exempel bedöma konsekvenserna för vår verksamhet, och ta fram skrivelser och styrningar för att få den att fungera.
Han deltar också i arbetsgrupper inom EU och Nato där man hanterar frågor om både generell försvarsmedicin och tandvård.
– Jag har varit i Mali och hjälpt till att få fram ett koncept för akuta tandvårdsbehov hos de svenska soldaterna som är stationerade där. Vi har ingen egen klinik vid våra nuvarande utlandsinsatser, utan tar vid behov hjälp av andra nationer.

Fungerar fristående

Han ser dock att det i framtiden skulle vara möjligt för Sverige att bidra med en tandvårdsenhet vid olika multinationella insatser. Till exempel är tandvårdskliniken vid fältsjukhuset utformad för att fungera fristående, med bland annat möjlighet till egen disk och steril.
– Eftersom Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas nu är det sannolikt att vi också får ett större behov av tandläkare, både stabstandläkare och till insatser och krigsförband.

Upptäck mer