Stärkt samarbete mellan tandvården och militären

Samverkan mellan Försvarsmakten och hälso- sjukvården samt tandvården ska öka. Detta för att öka det civila och militära försvaret i och med medlemskapet i Nato.

Nyheter

Om kriget kommer

Beslutar regeringen om höjd beredskap träder totalförsvarsplikten i kraft för alla mellan 16 och 70 år. Den kan innebära exempelvis att tandläkare måste jobba kvar i en viss region eller hos en viss arbetsgivare.

Nyheter

Han slår vakt om försvarets tandhälsa

Som en av få tandläkare inom Försvarsmakten har Krister Svensson ansvar för specifika tandvårdsfrågor och arbetar brett med medicinska frågor.

Karriär & porträtt

MSB och Försvarsmakten om krigsplacering av tandläkare

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap och allmän tjänsteplikt, säger Emma Steen, utredare på MSB.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons