Annons

Annons

Han vill utveckla parodontologin i Västernorrland

Redan som nyutexaminerad fick Johan Lundgren upp ögonen för hur mycket man kan göra för sina parodpatienter. I dag är han nybliven specialist i parodontologi i region Väster­norr­land, som länge stått utan specialisttandläkare inom området.

Svisch svisch svisch. Snabba skridskoskär mot isen. Pock. Den skarpa smällen av klubban mot pucken, och sen duns in i sargen.
Johan Lundgren har spelat hockey på hög nivå, men nu är den karriären lagd på hyllan och målet är ett annat: att gjuta nytt liv i den slumrande parodverksamheten i region Västernorrland.

Johan Lundgren

Johan Lundgren
Ålder: 31 år.
Bor: På Alnö utanför ­Sundsvall.
Familj: Fru och två barn (11 ­månader och 2,5 år).
Examen: Tandläkare, Umeå 2014, specialist i parodontologi, Umeå och Sundsvall, 2019.
Arbete: Övertandläkare, specialist i parodontologi vid Folktandvården Västernorrland.
Fritid: Familj och underhåll av hus, träning.


– Här har inte funnits någon parodontolog på heltid under åtminstone sex år. En konsult har varit inne några dagar ibland och arbetat med de patienter som står i kö, säger han.
Han började formellt sin anställning som parodontolog i Sundsvall i december, men har redan varit på plats på kliniken under sin specialistutbildning.
– Det är många patienter som väntar. Allmäntandläkarna har hjälpt så långt de kan, men vi har även patienter som inte blivit remitterade, och de som inte har blivit undersökta på grund av tandläkarbrist.
Johan Lundgren poängterar att han inte kan lägga all sin tid på att ta hand om patienterna som står i kö. Han vill också få utveckla verksamheten.
På kliniken är han i dag ensam tandläkare med en tandhygienist och två tandsköterskor i teamet. Han tycker att de skulle behöva vara dubbelt så många för att hinna med.
– Hade vi varit fler hade vi kunnat hjälpa fler patienter, men nu tar vi hand om de allra svåraste fallen.

”Jag vill att kompetensen om parodontit ska öka på klinikerna.”

Han är ute och träffar tandläkarna i regionen för att informera om vilka resurser parodverksamheten har, vilket ansvar som ligger var, och om den nya klassificeringen för parodontit och periimplantit. Ännu har han inte hunnit runt till alla, men har skickat ut riktlinjer och stöd.
– Jag vill att kompetensen om parodontit ska öka på klinikerna, så att de själva i större utsträckning tar hand om det som inte är specialistfall. Man kan tänka sig att de konsulterar mig via telefon, kommer hit med sina patienter eller att jag kommer ut och guidar, så att de kanske kan ta hand om nästa patient själv.

Tidig diagnostik och behandling

Han berättar om hur hans eget intresse för parodontologi startade när han kom ut som nyutexaminerad tandläkare och tyckte att man behövde förändra hur man arbetade med parodpatienterna. Mycket handlade om kommunikation mellan yrkesgrupper och med patienter.
– Vi kan göra mycket för de här patienterna bara vi planerar för det, men vi kommer fortfarande att få svåra fall. ­Tidig diagnostik och behandling är viktig, och en stor del av behandlingen är att få med sig patienten. Många förstår först när de kommer till oss på specialistmottagningen att de har en tandlossningssjukdom som de själva behöver sköta om.
Det är kombinationen av livsstilsförändringen som behövs hos patienten, biologin och kirurgin som gör att Johan Lundgren tycker att parodontologi är så intressant.

Handledare i Umeå

– Vi träffar våra patienter mycket och bygger en relation med dem. Jag vill hjälpa patienten, och få dem att känna att det inte är pekpinnar jag kommer med, utan att det handlar om att de ska få det bättre.
Johan Lundgren blev färdig specialist i december. Han läste ­teori och hade sin handledare i Umeå, men gjorde den kliniska tjänstgöringen i Sundsvall. Därför kunde han börja ta hand om patienter och bygga upp verksamheten redan under ST‑tjänstgöringen.
– Det blev en bra start jämfört med om jag hade varit i Umeå hela tiden. Det har också varit mycket lärorikt för mig att få göra behandlingarna här. Många patienter har vi fått börja om från noll med. Vissa har inte varit hos tandläkaren på flera år och sjukdomen har gått väldigt långt.

Skapa-data för Västernorrland

ST-åren gav också en insikt i att något behöver göras för att förbättra den parodontala hälsan i regionen. Eftersom många patienter inte undersökts är de data som finns om parodontit­före­komsten i Västernorrland inte tillförlitliga.
– I mitt examensarbete jämförde jag Skapa-data för region Västernorrland med globala data och Sverigedata, för att se hur vanligt parodontit är. Men de data jag fick för regionen är orimliga; vi borde inte ha lägre förekomst av parodontit här. Det stämmer inte.
Det behövs bättre underlag för att kunna göra bra bedömningar och bra behandlingar, tycker Johan Lundgren. Han har till exempel gjort en mall för remisser för att han lättare ska kunna bedöma dem. Om det saknas information ber han om kompletteringar.

Nätverk av tandläkare

Han hoppas att han kan entusiasmera tandläkare och tandhygienister på klinikerna för parodontologi. När han började i Sundsvall fanns ett nätverk av tandhygienister som den tidigare parodontologen byggt upp, och han vill själv få igång ett nätverk av tandläkare. Han märker på de remisser han får in att det finns många kunniga och intresserade tandläkare och tandhygienister.
– Det är det som håller en uppe när det är mycket att göra: att det finns någon annan som är beredd att göra lite extra med mitt stöd. Man behöver inte bli specialist, men kan ha ett extra intresse och kunskap i området.

Öppen dialog

– Men utmaningen är att få med fler.
Han har hittills träffat personalen på en del av folktandvårdens kliniker i Västernorrland, och fortsätter under våren även med de privata klinikerna.
– Jag vill ha en öppen dialog. Och tar mig tiden nu i början att försöka göra det tydligt vilka patienter jag tar emot och vad allmäntandläkarna ska göra om de är osäkra. Då tror jag att vi kan hjälpa patienterna bättre.

Upptäck mer