Annons

Annons

HSAN återkallar legitimation: Har orsakat stort lidande

En tandläkare i Göteborg har blivit av med sin legitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Tandläkaren har lämnat patienter i sämre skick än före behandlingarna, anser HSAN.

Det börjar med klagomål från missnöjda patienter. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör en inspektion hos tandläkarens klinik och hämtar journaler för granskning.
Några månader senare anmäler Försäkringskassan tandläkaren till IVO och skickar in fler journaler. Efter granskningen anmäler IVO tandläkaren till HSAN och föreslår att hans legitimation dras in. IVO anser att behandlingarna strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.
Många brister
Första patientfallet som beskrivs kan tas som exempel:
Tandläkaren registrerar inte munstatus eller anamnes. Röntgenbilder tas, men det framgår inte varför. Trots att flera bilder tas, syns inte alla tänder. Röntgenbilderna visar att patienten har stora kariesskador i flera tänder, omfattande parodontit och radioluscenser runt flera rotspetsar.
Tandläkaren registrerar inte infektionerna, journalför ingen undersökning av fickdjup eller behandling av parodontit och skriver inget om förebyggande vård. Enligt hans diagnos har däremot flera tänder pulpit.
Vid nästa besök rotfylls två tänder utan kofferdam. Vid ett senare besök rotfylls sex tänder till, också utan kofferdam.
Obehandlad parodontit
Patienten får stora protetiska konstruktioner i både över- och under­käken. I journalen står det ingenting om behandling av karies eller parodontit innan broarbetet påbörjas. Det framgår inte när patienten får konstruktionerna, men panoramaröntgenbilder som tas med en fastcementerad överkäksbro på plats visar att det finns obehandlad parodontit på tänderna som använts som stöd.
Om det står det inget i journalen, där­emot noteras att passformen på bron i underkäken är bristfällig.
Tandläkaren skriver ut antibiotika utan att journalföra indikation eller preparatval. Enligt IVO saknas det indikation på antibiotika och både preparatval och dosering är felaktiga.
IVO beskriver elva patientfall till i anmälan till HSAN.
Tandläkaren håller inte med om kritiken i anmälan. För att visa att han arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på ett patientsäkert sätt skickar han in sju andra patientfall.

”Han är grovt oskicklig och synnerligen olämplig för tandläkaryrket.”

IVO skriver i sin anmälan att dokumenten som han har skickat in ”förstärker IVO:s uppfattning om att han är grovt oskicklig och synnerligen olämplig för tandläkaryrket”.
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anser också att det finns mycket stora brister i tandläkarens yrkes­utövning i samtliga tolv patientfall som tas upp i anmälan.
Brister i journalerna
Journalföringen är genomgående bristfällig, enligt HSAN. Det saknas dag­anteckningar och när de finns är de ofullständiga. Diagnoser saknas eller är felaktiga.
Tandläkarens hantering av röntgenbilder brister också. Det saknas dokumentation och analys av röntgenbilderna i journalerna och i sju av tolv patientfall som berörs har han missat diagnoser.
Antibiotika har förskrivits utan att orsaken har angivits, fel preparat har skrivits ut och i fel dos.
Tandläkaren har gjort rotbehandlingar utan kofferdam i fem fall, men skrivit i journalen att kofferdam har använts. I sex fall har han rotbehandlat utan korrekt diagnostik och friska tänder har rotfyllts utan anledning.
Undermålig protetik
Tandläkaren har också gjort undermåliga protetiska behandlingar i ett antal fall, enligt IVO och HSAN. Han har gjort stora konstruktioner utan att först diagnosticera och behandla paradontal sjukdom och karies. Konstruktionerna har dessutom varit bristfälligt utformade med till exempel dålig anslutning mellan tandroten och kronan.
De behandlingar tandläkaren har gjort ”har orsakat hans patienter ett stort lidande och lämnat patienterna i sämre skick än före behandlingen”, skriver HSAN i sitt beslut om återkallelse av legitimation.

Upptäck mer