Annons

Annons

Ingen betydelse om föräldern följer med på tandläkarbesöket

En systematisk översikt visar att det varken gör från eller till om föräldern följer med barnet in till tandläkaren. Detta med avseende på barnets beteende och rädsla under besöket.

I översikten ingick 16 studier med barn upp till tolv års ålder. Metaanalys gjordes på fem studier. Dock var evidensgraden låg på grund av att ingående studier hade hög risk för bias.
Tidigare har det rapporterats att förälderns beteende och rädsla kan påverka barnets beteende hos tandläkaren. Observationer har antytt att om föräldern har stor rädsla inför tandläkarbesöket kan det påverka barnets beteende, men det kan vara så att denna påverkan blir mindre viktig när barnet har börjat få egna erfarenheter.

Upptäck mer