Annons

Annons

Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

En stor översikt visar att akuta hjärt-kärlhändelser inte är vanligare med invasiv tandbehandling.

Kronisk parodontal inflammation är associerat med systemisk inflammation och en högre frekvens av kardiovaskulära händelser, som akut hjärninfarkt. Det är mindre känt om invasiv tandbehandling ökar risken för akut kärlrelaterad sjukdom.
Enligt aktuella rön leder invasiv tandbehandling till en veckolång inflammatorisk respons som potentiellt kan gynna blodproppsbildning, men frågan är om det ökar den kliniska risken märkbart inom åtta veckor efter tandbehandlingen. Svaret är nej, enligt en nypublicerad systematisk översikt och metaanalys.
Metaanalys på tre av studierna visade att akuta hjärt-kärlhändelser inte blev van­ligare efter en invasiv tandbehandling. I dessa tre studier, där 533 175 personer ingick, rapporterades 124 344 hjärtinfarkter och 327 804 ischemiska strokes.

Invasiv tandbehandling

Författarna ställde också frågan om invasiv tandbehandling ökar risken för akut hjärt-kärlhändelse hos patienter med komorbiditeter som medför ökad risk för akuta hjärt-kärlhändelser. Den enda studie som såg på detta kunde inte bekräfta något sådant samband här heller. Ytterligare studier behövs dock, och artikelförfattarna manar oavsett till försiktighet när invasiv tandbehandling planeras för en patient med skört hälsotillstånd och komorbiditet.
I översikten som helhet ingick 16 studier, nästan alla var registerstudier med data från olika länder och med olika etniska grupper. Risken för bias i de ingående studierna bedömdes som låg. En svaghet i översikten var att de ingående studierna var sinsemellan olika.

Upptäck mer