Koppling mellan parodontit och inflammatoriska tarmsjukdomar

Det blir allt tydligare att bakterier och immunceller från munhålan kan ha betydelse när inflammatoriska sjuk­domar uppkommer i tarmen.

Forskning

Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

En stor översikt visar att akuta hjärt-kärlhändelser inte är vanligare med invasiv tandbehandling.

Forskning

Endast få markörer för inflammation kan kopplas till karies

En norsk studie mätte 92 inflammationsmarkörer i saliv hos 176 barn, 7–9 år gamla, varav en dryg femtedel hade karies. I studien var enbart en markör associerad med karies: colony stimulating factor 1 (CSF-1). 

Forskning

Hon letar markörer för parodontit och RA

Elin Kindstedt forskar om samband mellan parodontit och ledgångsreumatism. I framtiden hoppas hon att det blir möjligt att förbygga bennedbrytningen vid parodontit, som man kan vid ledgångs­reumatism.

Nyheter

E-cigaretter kan öka risken för orala infektioner

Amerikanska forskare varnar nu för att användning av e-cigaretter kan öka risken för orala infektioner genom förändringar av bakteriefloran i munnen.

Forskning

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.

Kroppen & munnen

Sex av tio får komplikationer av implantat

Drygt sex av tio patienter med implantat drabbades av någon typ av komplikation under 15 års uppföljning, visar ny svensk studie.

Forskning

Ozonbehandling gör ingen nytta vid parodontal terapi

Ozonterapi har provats som tillägg vid parodontal terapi, men nu konstaterar turkiska forskare att behandlingen inte gör någon nytta.

Forskning

Parodontit ökar kvinnors risk för hjärtinfarkt

Sambandet mellan parodontit och hjärt­infarkt stärks i en ny svensk studie. Särskilt gäller det för kvinnor under 65 år, där risken att drabbas är fem gånger så hög.

Forskning

Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Större tandingrepp verkar inte kunna utlösa hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie som har jämfört över 50 000 fall av hjärtinfarkt med närmare 250 000 kontrollindivider.

Forskning

Kyla kan lindra postoperativ smärta

Att kyla ned området direkt efter ett endodontiskt ingrepp kan dramatiskt minska postoperativ smärta, visar ny studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons