Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

En stor översikt visar att akuta hjärt-kärlhändelser inte är vanligare med invasiv tandbehandling.

Forskning

Tandbehandling ökar inte risken för ryggmärgsinfektion

En stor studie från Sydkorea visar att invasiv tandbehandling inte ökar risken för infektion hos ryggmärgsopererade. Antibiotikaprofylax gav ingen nytta.

Forskning

Tandbehandling verkar inte öka risken för stroke eller hjärtinfarkt

En studie på över 500 000 patienter visar att invasiv tandbehandling inte ökade risken för hjärtinfarkt eller stroke.

Forskning

Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Större tandingrepp verkar inte kunna utlösa hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie som har jämfört över 50 000 fall av hjärtinfarkt med närmare 250 000 kontrollindivider.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons