Annons

Annons

IVO anmäler oskickliga tandläkare till HSAN

Oskicklighet i yrkesutövning är den vanligaste orsaken till att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) antingen kritiserar tandläkare eller anmäler dem till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Ungefär hälften av ärendena där IVO lämnade kritik eller anmälde tandläkare till HSAN under 2021 avsåg oskicklighet i yrkesutövningen. Oskicklighet innebär en fara för patientsäkerheten och kan bero på brister i kunskap eller journalföringen.
Under 2021 bedömde IVO att nio tandläkare hade varit grovt oskickliga i sin yrkesutövning. Tandläkarna hade visat så stora brister i kompetens att IVO anmälde dem till HSAN och ansåg att deras legitimationer bör återkallas.
Utöver oskicklighet i yrkesutövning har IVO sett att tre av anmälningarna till HSAN handlade om tandläkare som hade dömts för brott, till exempel grova bokföringsbrott eller bidragsbrott inom ramen för sin tandvårdsverksamhet.
”Det är viktigt att allmänheten och myndigheter kan känna förtroende för att tandläkare inte missbrukar välfärdssystemet och att detta förtroende upprätthålls”, skriver IVO i rapporten ”Vad har IVO sett 2021?”.
De två senaste åren har IVO anmält flera tandläkare till HSAN än tidigare. Enligt IVO är en förklaring att IVO har stärkt sitt samarbete med andra myndigheter. Numera tipsar Försäkringskassan IVO när det är motiverat, till exempel om myndigheten ser brister i behandlingar i samband med efterkontroller.
Läs rapporten på www.ivo.se.

Upptäck mer