Annons

Annons

IVO om journalföringsplikt i krissituationer

Vilka regler gäller för journalhantering i krig och krissituationer där elektricitet och internetuppkoppling saknas och medför att molnbaserade journalsystem inte kan användas?

Vid krig eller nedsläckning ställs inga andra krav på befintliga journalsystem än vad som ställs under vanliga förhållanden. Alla journalsystem ska ha någon form av säker­hets­kopi­ering. ­

Johan Blomgren, IVO

Johan Blomgren


Regeringen får meddela särskilda före­skrifter om patientjournaler i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig utanför Sveriges gränser, berättar Johan Blomgren, tillsynstandläkare och nationell samordnare av tandvårdsfrågor på IVO.
– Det stora problemet vid en nedsläckning är att man under dessa omständigheter endast kan bedriva en mycket begränsad form av tandvård. Det finns inga krav på att tandkliniker ska vara utrustade med reservkraft för el och interna system för vatten­rening.

Upptäck mer