Beredskapen ses över

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedlen och medicintekniska produkterna inför kriser, höjd beredskap och krig.

Nyheter

 

EU-lager för skyddsutrustning placeras i Sverige

Nu ska ett EU-lager för medicinteknisk utrustning och personlig skyddsutrustning byggas upp i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Försvarets materielverk har fått i uppdrag av EU att ansvara för materiel som ska kunna användas inom unionen vid stora kriser.

Covid-19

 

Fler får ansvar för krisberedskapen

Regeringen har gett Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ett tydligare beredskapsansvar. De blir därmed beredskapsansvariga myndigheter.

Nyheter

 

IVO om journalföringsplikt i krissituationer

Vilka regler gäller för journalhantering i krig och krissituationer där elektricitet och internetuppkoppling saknas och medför att molnbaserade journalsystem inte kan användas?

Nyheter

Om krisen kommer

Alla svenskar i yrkesför ålder är skyldiga att göra sin plikt vid krissituationer och hot mot samhället. Men erfarne tandläkaren Ingvar Persson har ­kommit att ifrågasätta samhällets beredskap. Är den tillräckligt bra för att tandläkare ska kunna utföra sitt arbete i kristider?

Nyheter

 

MSB och Försvarsmakten om krigsplacering av tandläkare

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap och allmän tjänsteplikt, säger Emma Steen, utredare på MSB.

Nyheter

Upptäck mer

  • Covid-19
  • Nordiskt tema
  • Riksstämman
  • Senaste nytt
  • Tandvårdsutredningen

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons