Annons

Annons

Jämlikhet inom ortodonti undersöks

Tandreglering ska vara rättvis och jämlik, anser Emma Göranson, ortodontist i Östergötland. Därför tar hon reda på hur det ser ut i praktiken.

Ortodontivården belystes knappt i utredningen om jämlik tandvård, men du undersöker det nu. Berätta om studien.
– Vi gör en registerstudie på ungefär 20 000 ungdomar i Östergötland för att se om andelen ungdomar som behandlas med tandreglering skiljer sig åt mellan könen och mellan olika socioekonomiska grupper. Vi ska samköra data om utförd tandregleringsvård inom Folktandvården Östergötland med socioekonomiska uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) och tandhälsodata från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
Hur kan studien påverka ortodontivården?
– Vi vill förbättra förutsättningarna för en rättvis och jämlik tandregleringsvård för våra ungdomar. Studien ligger rätt i tiden i och med att ämnet jämlik tandvård just nu diskuteras flitigt.
När tror du studien blir färdig?
– Jag tror att studien är klar att publiceras i slutet av 2022 eller 2023, men jag är tidsoptimist.
Hur går ni vidare sedan?
– Projektet är ett delarbete i min framtida doktorsavhandling. Vi kommer också att be patienter med och utan bettavvikelser att fylla i enkäter som mäter munhälsorelaterad livskvalitet, för att sedan analysera resultaten tillsammans med socioekonomiska variabler. Genom att kombinera registerstudien med kliniska studier vill vi få en bättre bild om tandreglering och socioekonomi.
Janet Suslick

Upptäck mer