Annons

Annons

Jönköping planerar tandläkarutbildning 2023

Jönköping University (JU) vill starta en tandläkarutbildning våren 2023. Går allt som planerat ska cirka 40 studenter antas varje vårtermin. Ansökan om att starta utbildningen skickades i dag, den 13 mars, till utbildningsdepartementet.

Tandläkarutbildningen i Jönköping kommer att lägga stort fokus vid klinisk träning, tidig kontakt med patienter och användning av ny datorteknik.
De första tre terminerna av tandläkarutbildningen kommer till största delen att bestå av basmedicin.
Under termin 2 går studenterna också kursen Organisation, ledarskap och teamet med fokus på tandvård och senare under utbildningen en kurs i entreprenörskap och affärsplanering.
Från termin 4 blir det ett ökande fokus på huvudämnet odontologi och utbildningen blir mer praktisk. En stor del av termin 4 till 6 fokuserar på att förbereda studenten inför behandling av patienter. Flera kurser kommer att samordnas med Jönköpings tandhygienistutbildning.
Mycket praktik
Hela termin 7 och halva termin 10 blir det verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under handledning på certifierade allmäntandvårdskliniker inom folktandvården eller privattandvård.
Förhoppningen är att VFU kommer att öka chansen att behålla studenterna som tandläkare i Jönköping och utanför storstadsregionerna, berättar Per Tidehag som tillsammans med Shariel Sayardoust är JU:s projektledare.
Han tror att VFU kommer att ordnas på ett 20-tal kliniker i minst tio regioner utanför storstäderna. Hittills har JU haft kontakt med regioner från Blekinge i söder till Värmland och Dalarna i norr.
– Finns det flera som är intresserade av att ta emot studenter är det bara roligt om de vill vara med. Vi stänger inte dörren för någon, säger han.
Mellan VFU-perioderna kommer studenterna att lära sig behandla unga patienter (termin 8) och åldrande patienter med komplexa behandlingsbehov (termin 10).
Mellan VFU-perioderna kommer också ett stort examensarbete (termin 9).
Vill också ha forskarutbildning
Parallellt med ansökan om examenstillstånd för tandläkarutbildning söker JU examensrätt på forskarnivå inom området preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap. Det skulle underlätta möjligheterna att få kompetenta lärare inom ämnen som odontologi, medicin, biomedicin, biomekanik, biomaterial, bioinformatik, preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap.
Går allt som planerat kan forskarutbildningen startas hösten 2021.
UKÄ granskar ansökan

Per Tidehag


– Efter ett tag får vi ett besök från UKÄ. I och med att coronaviruset är över oss blir det troligen inte före sommaren, men kanske i höst. Nu ska vi ladda inför besöket och lösa praktiska saker, säger Per Tidehag.
Tandläkarhögskolan behöver lokaler, till exempel.
Nu hoppas Per Tidehag och Shariel Sayardoust på ett besked före årsskiftet 2020/2021.

Shariel Sayardoust


– När beskedet kommer från regeringen hoppas vi såklart att det är positivt svar, men vi är också redo för eventuella kompletteringar och ser framemot att få feedback på vår ansökan, säger Shariel Sayardoust.
Beslutet om att arbeta för en tandläkarutbildning i Jönköping fattades i slutet av 2017. JU har planerat att ansöka om rätten att utexaminera tandläkare sedan dess, men av olika skäl har det skjutits upp till nu.
Region Jönköping är positiv till idén och satsningen görs i samarbete med odontologiska institutionen i Jönköping och folktandvården i regionen.
Janet Suslick

Upptäck mer