Annons

Annons

Käkkirurger larmar om olyckor med elsparkcyklar

Det har skett en explosionsartad ökning av skador orsakade av elsparkcyklar. Något som märks på landets käkkirurgiska kliniker.

Andreas Thor

Andreas Thor


– Det här var en mycket ful underkäksfraktur, säger Andreas Thor, käkkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Han pratar om en fraktur som har orsakats av en olycka med elsparkcykel. Han och hans kollegor har reagerat på att de plötsligt får in patienter som skadat sig på detta sätt. Från käkkirurger i Göteborg och Stockholm har de fått en liknande bild, och han tror att antalet olyckor är högre i de större städerna.
– Det här är ett helt nytt fenomen. Jag kan rakt av räkna till fem fall här på käkkirurgen i år, men jag vet inte hur antalet ser ut totalt hos oss. Det är helt onödiga olyckor som belastar vården.

Olyckor i trafiken

Han tycker att regelverket kring elsparkcyklarnas användande borde stramas upp, och att information om de ökade skadorna behöver bli mer allmänt känd.
Andreas Thors iakttagelser stöds av den offici­ella statistiken från Strada, Swedish Traffic Accident Data Acquisition, som samlar information från polis och sjukvård om skador och olyckor i trafiken.
Deras siffror visar att antalet skador orsakade av olyckor med elsparkcyklar har ökat från omkring ett tiotal per år de senaste tre åren till över 500 de första tio månaderna i år. I den siffran ingår både förare av fordonet och personer som har blivit påkörda.

Fraktur i mun och ansikte

Olyckorna har främst skett i storstadsområdena: 235 i Stockholms län, 135 i Skåne län, 114 i Västra Götalands län, och 24 i övriga landet.
35 av de skadade under treårsperioden har fått någon typ av fraktur i mun, ansikte och/eller huvud. Totalt handlar det om 54 frakturer. Samtliga 35 körde själva elsparkcykeln.

Eldrivna enpersonsfordon

Nu kan regeländringar för att öka trafiksäkerheten för fordonen vara på gång. Transportstyrelsen arbetar sedan oktober med att titta på trafikregler, konstruktionsregler och ordningsregler.
Pernilla Bremer, ansvarig utredare på Transportstyrelsen, berättar att det första de ska göra är att titta på vilka regler som finns i dag för eldrivna enpersonsfordon. För det handlar inte bara om elsparkcyklar.
– Vi behöver kartlägga vad som finns; det finns ju alla möjliga, till exempel hoverboards och ninebots. Vilka regler som gäller handlar om hur kraftig motoreffekt fordonen har, säger hon.

”Axlar, underarm, käke och ben är de tydligaste punkterna där man skadar sig.”

Utredningen kommer ­också att titta på vilka möjligheter kommunerna har att införa regler för uthyrningen. I nästa del av uppdraget kommer Transportstyrelsen att sammanställa olyckor och olyckstillbud för elsparkcyklar.
– Vi ser att axlar, underarm, käke och ben är de tydligaste punkterna där man skadar sig. Statistik från andra länder visar att också tandskador är vanliga. ’
I mars nästa år ska Transportstyrelsen redovisa den första delen av uppdraget: att förtydliga vilka regelverk som gäller. Förslag på nytt regelverk ska lämnas senast 1 mars år 2021.

Upptäck mer