Annons

Annons

Karies hos femåringar riskfaktor för ny karies vid tolv års ålder

Karies i femårsåldern förutspår kariesproblematik i tolvårsåldern, visar ny norsk studie. De förebyggande åtgärderna behöver bli bättre, menar forskarna.

Barn som har karies i sina mjölktänder vid fem års ålder kommer med hög sannolikhet att ha problem med karies även i sina permanenta tänder.
Det visar en norsk långtidsstudie av över 3 200 barn födda 2002 i Ackerhus som har följts från femårsåldern tills de var tolv år.
År 2007 erbjöds drygt 7 000 femåringar att medverka i studien och drygt 5 600, eller 80 procent, tackade ja och genomgick undersökning. År 2014 kallades barnen igen för en undersökning och då kom drygt 3 200 barn, eller 58 procent av de ursprungligen inbjudna.
Av de barn som var kariesfria vid fem års ålder var 48 procent fortfarande det vid tolv år. Av de barn som hade emaljkaries som femåringar hade 37 procent utvecklat dentinkaries, och bland de barn som redan hade dentinkaries vid fem års ålder var det 56 procent som fortfarande hade det vid tolv års ålder.
Att de barn som redan hade karies vid fem års ålder utvecklade mer karies till tolv års ålder visar att de preventiva åtgärder som satts in inte är tillräckliga utan bör ökas, menar forskarna.

Upptäck mer