Annons

Annons

Karlstad startar ny tandhygienistutbildning

Karlstad får utbilda tandhygienister igen. Det står klar sedan Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gett grönt ljus. Karlstads universitet startar en treårig tandhygienistutbildning hösten 2020.

Karlstads universitet har fått rättighet att utfärda tandhygienistexamen. Det meddelade UKÄ i går. Det innebär att Karlstads universitet kan gå vidare med sina planer att ta emot de första studenterna i höst.
867 personer har sökt till programmet, varav 199 förstahandssökande.
Tandhygienister har tidigare utbildats i Karlstad. Nu återupptar universitetet utbildningen, som från i höst ges huvudsakligen på distans.
Nätbaserade studier
De teoretiska delarna ges främst via nätet, där föreläsningar, enskilda arbeten, grupparbeten, inlämningsuppgifter och seminarier blandas.
Det blir naturvetenskapliga kurser i främst odontologi och medicin samt samhälls-, beteende- och folkhälsovetenskap.
Kliniska kurser i Karlstad
Utbildningen innehåller också kliniska studier vid Karlstads universitet samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Studenterna lär sig utföra undersökningar, utreda munhälsobehov och genomföra olika behandlingar. Till en början tränar de på modeller på laboratorium och behandlar så småningom egna patienter på tandvårdsklinik. Studenterna lär sig också hålla hälsosamtal och ge munhälsoutbildning.
De praktiska kurserna på universitetsområdet ges på laboratorium och på en akademisk folktandvårdsklinik under perioder på fyra till fem veckor. Sammanlagt blir det 19 veckor på universitetsområdet.
Ute på kliniker
Vad gäller VFU samarbetar Karlstads universitet med folktandvården i olika regioner: Värmland, Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Sörmland, Örebro, Västra Götaland samt Östergötland.
Under utbildningen blir det tre VFU-perioder på heltid som är mellan en och fyra veckor långa samt en åttaveckorsperiod på halvfart.
Utbildningen leder till både kandidatexamen i oral hälsa och yrkesexamen. Socialstyrelsen utfärdar sedan legitimation som tandhygienist.
Janet Suslick

Upptäck mer