Annons

Annons

Karlstad vill utbilda hygienister nästa år

Karlstads universitet vill starta en treårig tandhygienistutbildning hösten 2020. Ansökan lämnades till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 11 mars.

Tandhygienister har tidigare utbildats i Karlstad. Nu vill universitetet återuppta utbildningen, som kommer huvudsakligen att ges på distans.
Utbildningen innehåller sammanlagt 19 veckor kliniska studier vid Karlstads universitet och tolv veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Karlstads universitet kommer att samarbeta med sju landstingsregioner i Mellansverige (Östergötland, Uppsala, Sörmland, Örebro, Gävleborg, Dalarna och Värmland) samt Västra Götalandsregionen om VFU-platserna.
Universitetet planerar att anställa två adjunkter och två lektorer inom kort och även anställa fyra tandhygienister som doktorander hösten 2019.
Besked från UKÄ väntas senast i december 2019. Om UKÄ säger ja börjar utbildningen höstterminen 2020 och studenter kommer att kunna söka till programmet våren 2020.
I dag ges tandhygienistprogrammet på sex lärosäten. Fem av dem har fått grönt ljus från UKÄ för den nya treåriga utbildningen och planerar att starta den till hösten.
UKÄ sade nej till Malmö universitet, som nu planerar att starta tandhygienistutbildningen senare. En ny ansökan kommer att lämnas till UKÄ i oktober.
Janet Suslick

Upptäck mer