Annons

Annons

Karlstad vill utbilda tandhygienister

Karlstads universitet planerar att starta en treårig tandhygienistutbildning. De första studenterna tas emot hösten 2020, om allt går som det är tänkt.

Tandhygienister har tidigare utbildats i Karlstad. Hösten 2014 fattade rektorn ett beslut om att lägga ner tandhygienistprogrammet för att få en budget i balans, men nu vill universitetet återuppta utbildningen.

Anita Boström


– Nu finns det ett rektorsbeslut om att ansöka till UKÄ om examenstillstånd till den treåriga tandhygienistutbildningen, bekräftar universitetslektor Anita Boström.
Hon är tandhygienist och tidigare programledare för tandhygienistprogrammet i Karlstad och arbetar med ansökan.
Om allt går som planerat lämnas ansökan till UKÄ senast den 15 mars nästa år. Anita Boström väntar sedan ett besked senast i december 2019.
– Vi hoppas att studenter kan söka till programmet under våren 2020 och att utbildningen börjar höstterminen 2020, säger hon.
Lärare behövs
Det är inte klart än hur många studenter som kommer att antas.
– Vi har tidigare haft 42 platser och det är möjligt att vi hamnar där igen, men inget är beslutat.
Säger UKÄ ja måste Karlstad universitet rekrytera personal eftersom Anita Boström är den enda lärare kvar från den tidigare tandhygienistutbildningen.
Får Karlstads universitet grönt ljus för sin tandhygienistutbildning, blir den sannolikt den sjunde utbildningen i landet.
Sex orter väntar på besked
I dag ges tandhygienistprogrammet på sex lärosäten och samtliga har nyligen sökt tillstånd hos UKÄ för att få utexaminera tandhygienister från den nya treåriga utbildningen som startas nästa år.
Senast i mars nästa år räknar UKÄ med att ha fattat beslut om de sex som hittills har sökt. De som UKÄ godkänner kan starta utbildningen höstterminen 2019.
Läs mer i artikeln ”Sex lärosäten vill utbilda tandhygienister”.

Upptäck mer