Annons

Annons

KBT kan förbättra ungas hälsobeteende

Två sessioner med en variant av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan få ungdomar med kariesproblem att förbättra sitt orala hälsobeteende, visar svensk studie.

Utveckling av karies är i hög utsträckning beroende av beteendefaktorer som oral hygien, användning av fluorid och matvanor. Därför borde karies kunna förebyggas med beteendeterapi, resonerade några svenska forskare.
I en randomiserad kontrollerad studie lottades 135 ungdomar mellan 18 och 25 år med minst två manifesta approximala kariesangrepp från två kliniker i Västra Götalandsregionen till att antingen genomgå en typ av kognitiv beteendeterapi som kallas ACT (Acceptance and Commitment Therapy) eller att få vanlig kariesinformation. Beteendeterapin omfattade två 45-minuterssessioner med en psykolog specialiserad i ACT-behandling.

Tandtråd och extra fluorid

De deltagande ungdomarna hade i snitt fem till sex tandytor med kariesangrepp var, och åtta av tio klassade sin tandhälsa som dålig till medelmåttig. Utfallet vad gäller beteende samlades in före och efter studien i form av frågor och svar om frekvens av tandborstning, användning av tandtråd, tandstickor och extra fluoridbehandling.
Efter interventionen hade ungdomarna i beteendeterapigruppen förbättrat sitt beteende i alla fyra utfallsmåtten medan ungdomarna i kontrollgruppen endast förbättrat sig när det gäller användning av tandtråd och extra fluoridbehandling.
Forskarna konstaterar att beteendeterapin fungerade och gav en omedelbar, positiv effekt på beteendet mätt i självrapporterat beteende, men att man bör undersöka den långsiktiga kliniska effekten vad gäller kariesutveckling och gingivit.

Upptäck mer