Tolv tänder extraherades under narkos

Tandextraktioner under narkos blev följden för sexåringen trots tidig och årlig kontakt med tandvården. Det fanns en förhöjd risk för karies redan när patienten var ett år, men den noterades inte. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Nytt vårdprogram om levnadsvanor

Matvanor, tobaks- och alkoholbruk och fysisk aktivitet tas upp i ett nytt nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Nyheter

Ledtrådar i tandsten

Tandsten är en guldgruva för den som vill veta vad man åt för tusentals år sedan. Här finns även information om det orala mikrobiomet.

Nyheter

KBT kan förbättra ungas hälsobeteende

Två sessioner med en variant av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan få ungdomar med kariesproblem att förbättra sitt orala hälsobeteende, visar svensk studie.

Forskning

”Tanderosion borde registreras i journalen”

Allt fler ungdomar drabbas av tanderosion, något som tandvården behöver uppmärksamma och följa för att bättre kunna förebygga problemen, menar forskare.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons