Annons

Annons

Komplettering till polsk examen på gång

Svenskar som har examen från en engelskspråkig polsk tandläkarutbildning föreslås kunna få svensk tandläkarlegitimation efter ett halvårs praktik i Sverige.

– Socialstyrelsens förslag är under beredning på regeringskansliet, bekräftar Nela Söder, som handlägger frågan vid socialdepartementets enhet för folkhälsa och sjukvård.
Hon vill inte säga om eller när regeringen kommer att säga ja till förslagen.
Tandläkartidningen har i flera omgångar skrivit om svenskar som har gått en femårig, internationell tandläkarutbildning i Polen och som vill jobba i Sverige.
Eftersom de inte har gjort allmäntjänstgöring (AT) i Polen, har de inte polsk legitimation. Tidigare kunde de göra ett års allmäntjänstgöring (AT) i Norge och sedan få norsk legitimation. Efter det fick de snabbt svensk legitimation om de sökte det.
2016 ändrade Norge på sina regler för att underlätta för gruppen. Sedan dess får de norsk legitimation efter examen i Polen utan att behöva göra AT. Men för just denna grupp säger Socialstyrelsen numera nej till svensk legitimation trots att de har norsk legitimation.
Regeringsuppdrag
I våras fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att föreslå en lösning på problemet. Under sommaren har myndigheten lämnat förslag på hur personer med polsk tandläkarexamen kan få svensk tandläkarlegitimation.
Socialstyrelsens förslag i korthet:
* Personer som har polsk tandläkarexamen men som inte har genomfört AT i Polen ska kunna få svensk legitimation efter sex månaders praktisk tjänstgöring under handledning på en svensk tandvårdsklinik, föreslår Socialstyrelsen.
* Under den handledda tjänstgöringen ska personens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt dokumenteras med hjälp av en checklista. Personens kompetens och lämplighet ska bedömas enligt kraven för svensk legitimation.
* Under tjänstgöringen ska personen behandla patienter i olika åldrar med olika vårdbehov. Personen ska disponera ett eget behandlingsrum på heltid och ha tillgång till tandsköterska i rimlig omfattning.
* Handledaren ska ha haft svensk tandläkarlegitimation i minst tre år och ha erfarenhet av svensk tandvård.
* Handledaren rekommenderas ha erfarenhet av handledning.
* Kliniken som tar emot en person för praktisk tjänstgöring måste ansöka om ett särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för att personen ska kunna jobba som tandläkare utan legitimation.
Måste fixa jobb själv
Den blivande tandläkaren ska själv ordna jobb med handledning. Anställningsform och lön är en förhandlingssak.
Socialstyrelsen föreslår att denna lösning ska gälla fram till 30 juni 2024 för personer som började sin tandläkarutbildning i Polen före den 1 januari 2019.
Mellan 2012 och 2018 har totalt 416 personer beviljats studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för tandläkarstudier i Polen. Socialstyrelsen vet inte hur många av dem som har tagit examen och inte hur många som redan har svensk legitimation, till exempel efter att ha gjort AT i Polen, Norge eller något annat land.
Janet Suslick

Upptäck mer