Praktisk tjänstgöring ledde till legitimation

Praktisk tjänstgöring ledde till legitimation

Sam Choobdar ville bli tandläkare, men betygen räckte inte till. Han gick en femårig tandläkarutbildning i Polen och gjorde sedan praktisk tjänstgöring på Folktandvården Tidaholm, där han fort­farande arbetar. Nu med svensk legitimation.

Nyheter

Ny väg till svensk tandläkarlegitimation

Ny väg till svensk tandläkarlegitimation

Nu kan svenskar med polsk tandläkarexamen söka praktisk tjänstgöring på tandvårdskliniker i Sverige. Om ett halvår kan de första få svensk legitimation.

Nyheter

Kammarrätten säger nej till svensk legitimation

Ett antal svenska tandläkare med polsk utbildning och norsk legitimation har fått avslag av Socialstyrelsen när de har ansökt om svensk tandläkarlegitimation. Kammarrätten i Stockholm bekräftar nu att Socialstyrelsen har gjort rätt.

Nyheter

Ja till komplettering av polsk examen

Ja till komplettering av polsk examen

Regeringen säger ja till komplettering för svenskar som har examen från engelskspråkiga polska tandläkarutbildningar. Under hösten kommer de första att kunna påbörja praktik i Sverige, men först väntar de sista byråkratiska turerna.

Nyheter

Polsk tandläkarutbildning en valfråga

Komplettering av polsk tandläkarexamen har blivit en politisk fråga inför valet. Centerpartiet håller i dag pressträff med anledning av att Socialstyrelsen säger nej till tandläkare som utbildats i Polen, trots att en lösning är på gång.

Nyheter

Komplettering till polsk examen på gång

Svenskar som har examen från en engelskspråkig polsk tandläkarutbildning föreslås kunna få svensk tandläkarlegitimation efter ett halvårs praktik i Sverige.

Nyheter

Lösning i sikte för svenskar med polsk utbildning

Senast den 30 juni ska Socialstyrelsen föreslå åtgärder som gör det möjligt för svenska studenter som har en internationell polsk tandläkarexamen men som saknar polsk legitimation att få svensk tandläkarlegitimation.

Nyheter

Ny kompletterande utbildning planeras

Regeringen planerar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma en kompletterande utbildning för svenska studenter som har polsk tandläkarexamen men som saknar polsk legitimation.

Nyheter

Socialstyrelsens nej till legitimation består

Socialstyrelsens nej till legitimation består

Ett antal svenskar som gick en femårig, internationell tandläkarutbildning i Polen fick norsk legitimation förra året. När de sökte svensk legitimation sade Socialstyrelsen nej. Åtta överklagade till förvaltningsrätten, som nu gått på Socialstyrelsens linje.

Nyheter

Äntligen svensk tandläkare

Äntligen svensk tandläkare

Isidora Lazarevic har både norsk och dansk tandläkarlegitimation – och nu är hon svensk tandläkare också. Efter drygt ett års kamp kan hon äntligen börja jobba hemma i Sverige.

Nyheter

Socialstyrelsen nobbar norskt tandläkarleg

Socialstyrelsen nobbar norskt tandläkarleg

Efter fem års studier på en internationell tandläkarutbildning i Polen fick Isidora Lazarevic norsk legitimation i december förra året. Trots det säger Socialstyrelsen nej till svensk legitimation.

Nyheter

Socialstyrelsen säger nej till svensk legitimation

Socialstyrelsen säger nej till svensk legitimation

Ett antal svenska tandläkare med polsk utbildning och norsk legitimation har fått avslag av Socialstyrelsen när de har ansökt om svensk tandläkarlegitimation. Helena Scarabin, jurist och enhetschef på Socialstyrelsen, har fattat beslutet om avslag. Hon förklarar varför.

Nyheter

Svårare att bli tandläkare än läkare

Svårare att bli tandläkare än läkare

Behzad Talebi läste till tandläkare i Polen – och sedan till läkare. Med en polsk utbildning har det visat sig vara lättare att bli läkare än tandläkare i Sverige.

Nyheter

Tandvården drabbas av Socialstyrelsens nej

Tandvården drabbas av Socialstyrelsens nej

Folktandvård Östhammar vill anställa en svensk tandläkare med polsk utbildning och norsk legitimation men Socialstyrelsen säger nej till svensk legitimation.

Nyheter

Lättare att bli läkare än tandläkare

Lättare att bli läkare än tandläkare

Behzad Talebi ville bli tandläkare. Men det visar sig vara lättare att få svensk läkarlegitimation än tandläkarlegitimation efter studier i Polen.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons