Annons

Annons

Krav på kortärmat problem för muslimska kvinnor

En kvinna som läser till tandläkare på Karolinska institutet (KI) vill inte bära kortärmade arbetskläder, trots att KI:s hygienregler kräver det.

”Då jag detta år påbörjar min fjärde termin på tandläkarprogrammet slås jag av den bittra insikten att jag kanske inte kommer att kunna fortsätta bedriva mina studier. När jag har föreslagit en praktisk lösning – där jag följer Socialstyrelsen föreskrifter, inte riskerar min eller patientens hälsa samtidigt som jag täcker mina armar – beslutade de ansvariga för klinikverksamheten att det inte går”, skriver hon i en debattartikel i Aftonbladet.
”Att beslöjade kvinnor ska ställas inför dilemmat att antingen genomgå en utbildning eller gå emot sin tro och tillåta inskränkningar i deras mänskliga rättigheter… ger stora konsekvenser för individen i fråga, som blir antingen tvungen att lämna sin utbildning eller äventyra sin frihet att utöva sin tro.”
”Det finns dock, enligt de kunskapsunderlag som Socialstyrelsens föreskrifter är baserade på, inga vetenskapliga bevis på att långärmad skyddsklädsel innebär en större smittorisk än kortärmad när den är för engångsbruk och är patientbunden. Trots detta finns en stor ovilja inom vården att ge utrymme för långärmad skyddsklädsel”, skriver kvinnan.
Nu har hon vänt sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Upptäck mer