Annons

Annons

Kvinnor långtidssjukskrivna mer än dubbelt så ofta

Ergonomi och psykosocial arbetsmiljö är de största riskerna för sjukdom i tandläkaryrket. Mest utsatta är kvinnliga tandläkare. Det visar tre färska rapporter.

Kvinnliga tandläkare har en mer än dubbelt så hög risk som manliga för långvarig sjukfrånvaro. Det är också vanligare att kvinnor blir långtidssjukskrivna med en psykisk diagnos. Det visar ny statistik från Afa försäkring.
– Det här är vår stora fråga just nu, och något vi jobbar mycket med, eftersom vi vet att våra medlemmar tillhör riskgruppen. Det kan vara samvetsstress där man vill väldigt mycket samtidigt som det ställs höga krav, man kanske har många patienter eller är underbemannade, säger Susanna Magnusson, ombudsman hos Tjänstetandläkarna.
Det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön som är i fokus. Bland annat utbildar Tjänstetandläkarna de förtroendevalda i arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Även Försäkringskassans siffror pekar på att kvinnor inom verksamheter som vård, skola och omsorg har en tydligt förhöjd risk för sjukskrivning. Bland kvinnliga tandläkare är risken för sjukskrivning som varar mer än fjorton dagar något högre än genomsnittet, motsvarande ytterligare en till två sjukskrivna per hundra personer.
– Arbetsmiljöarbetet måste pågå ständigt. Bland annat genom att arbeta tillsammans med arbetsgivaren lokalt och titta på hur man ska få en bra arbetsmiljö med tillräckliga resurser och rimlig arbetsbelastning. Vi vet att våra medlemmar också är ergonomiskt utsatta, men där har man ofta rutiner och tar in en ergonom, säger Susanna Magnusson.
Arbetsmiljöverkets sammanställning av arbetsskador för 2017 visar just att det som anmäls oftast till dem är sjukdom på grund av ergonomiska belastningsfaktorer. Det finns också några anmälningar på grund av kemiska/biologiska ämnen och organisatoriska/sociala faktorer, och det vanligaste arbetsolycksfallet för tandläkare är att falla. Majoriteten av anmälningarna till Arbetsmiljöverket kommer från kvinnor.

Upptäck mer