Annons

Annons

Lactobaciller lindrar efter visdomstandsextraktion

Sugtabletter med lactobaciller minskar känslan av svullnad, antalet nätter med störd sömn och antalet sjukskrivningsdagar, visar ny svensk studie.

Att ta en sugtablett innehållande lactobaciller tre gånger om dagen under två veckor efter extraktion av en visdomstand i underkäken påverkar varken sårläkning, yttre svullnad, bakterieförekomst, förekomst av oxytocin i saliven eller förbrukningen av smärtlindrare.
Där­emot påverkar det känslan av svullnad, förbättrar sömnen och minskar behovet av sjukskrivning. Det kan en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad svensk studie visa. Studien omfattar 64 patienter som remitterats till Hallands sjukhus i Halmstad för extraktion av en visdomstand i underkäken. Patienterna lottades till antingen sugtabletter med lactobaciller eller placebo, men behandlades i övrigt helt likvärdigt.
Forskarna planerade från början en första kontroll av patienterna redan en vecka efter ingreppet, men på grund av svårigheter att rekrytera patienter tvingades de ta bort den kontrollen. Därför gjordes en-veckas-kontrollen endast på 25 patienter, 13 i testgruppen som fick lactobaciller och 12 i placebogruppen. När dessa 25 analyseras för sig visar data att läkningen efter en vecka gick bättre hos patienterna som fick lactobaciller. Men när samtliga 64 patienter analyserades efter två veckor kunde ingen skillnad i läkning ses.
Däremot bedömde testgruppen svullnaden under vecka två som signifikant lägre (2,8 jämfört med 8,9 för placebogruppen på en tiogradig skala). Dessutom rapporterade testgruppen 1,5 nätter med störd sömn jämfört med 2,9 i placebogruppen. Slutligen var testgruppen sjukskrivna mindre än en halv dag jämfört med drygt en dag för placebogruppen. Forskarna förordar därför fler studier för att utvärdera den eventuella nyttan av lactobaciller.

Upptäck mer