Annons

Annons

Läkemedelsverket backar om registreringsavgift

Kritiken mot de nya årsavgifterna, som höjts med 1400 procent jämfört med tidigare år, har varit förödande. Nu backar Läkemedelsverket (LMV) och skjuter fram förfallodatum för avgiftsfakturorna för medicintekniska produkter till den 31 maj 2022.

Läkemedelsverket (LMV) uttrycker förståelse för att den nya, högre årsavgiften för medicintekniska produkter som alla registrerade dentallaboratorier och tandläkare som tillverkar dessa produkter måste betala kan slå hårt mot enskilda företag eller enskilda firmor. Nu ser LMV över hur man kan underlätta situationen.
Avgiften regleras genom nationell lagstiftning, Förordning (2021:988) om avgifter i ärenden om medicintekniska produkter. Det är Regeringen som beslutat att Läkemedelsverket ska vara avgiftsfinansierad i större utsträckning och att årsavgifter ska täcka större del av Läkemedelsverkets verksamhet jämfört med tidigare.
LMV kommer nu att tillsammans med Socialdepartementet undersöka vilka åtgärder som kan underlätta för tillverkare och auktoriserade representanter, framför allt för små företag. Det finns i dagsläget ingen prognos för vad utfallet kan bli.
Själva registreringen till LMV kommer inte att påverkas av det uppskjutna förfallodatumet. LMV kommer dock att fråga dem som avregistrerat sig med anledning av den nya avgiften om de vill avvakta med detta tills nya besked kommer.
LMV kommer inom kort att kontakta alla som redan betalt fakturan om den praktiska hanteringen.
Källa: Läkemedelsverket

Upptäck mer