Annons

Annons

Mammans ålder kan påverka barnets kariesrisk

Yngre och äldre mammors barn har en högre risk att drabbas av karies under de första sju åren jämfört med barn till mammor från 25 till 34 år, visar en ny svensk studie.

Sambandet kommer från en svensk registerstudie av barn födda mellan 2000 och 2003 som bodde i Stockholms län vid sju års ålder. Kariesdata på totalt över 65 000 barn från sjuårsundersökning hos folktandvården, privattandvården samt barntandvården vid Karolinska Institutet ingick i studien.
Efter justering för kända riskfaktorer kan forskarna visa en u-formad kurva som beskriver barnets risk i förhållande till mammans ålder. Den visar tydligt att barn till mödrar under 25 år har en allt högre kariesrisk ju yngre mammorna är medan kariesrisken för barnen till mammorna över 35 år ökar lite svagare.

Annika Julihn

Annika Julihn


– I huvudsak är det sambandet mellan de yngre mammorna och en ökad risk för karies hos barnen som är tydliga. Det är fler unga mammor som röker, har låg utbildning, låg inkomst, är utlandsfödda och är ensamstående. Alla dessa faktorer är riskindikatorer för karies hos barn och det stämmer även i denna studie, säger Annika Julihn, övertandläkare vid Eastmaninstitutet, forskare vid institutionen för odontologi på Karolinska Institutet och sistaförfattare till studien publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Odontologica Scandinavica.
När det gäller de äldre mammorna är det inte dessa faktorer som förklarar den ökade kariesrisken. I själva verket är de faktorerna identiska med referensgruppen 25–34 år, förutom för inkomst där de äldre mammorna i högre utsträckning har en bättre inkomst. Annika Julihn har därför lite svårt att förklara sambandet till de äldre mammorna.

Förhindra framtida karies

– Vi tror ju att det är för att det är flera barn i de äldre mammornas familjer, vilket vi ser i denna studie, även om sambandet är svagt. Vi vet också ifrån en annan studie att barn senare i syskonskaran har mer karies, men den här studien visar ju inte det eftersom vi inte har tittat på födelseordningen utan enbart antal barn i familjen, säger hon.
Annika Julihn ser gärna att studieresultatet används för att försöka förhindra karies hos barn i framtiden.
– Jag önskar att unga mammor tas om hand tidigt inom tandvården och att man ser dem som en riskgrupp och ger dem preventiva åtgärder så snabbt som möjligt. När det gäller de äldre mammorna är det ju inte riktigt lika tydligt att plocka ut dem på ålder, utan där bör man rikta in sig på dem med många barn och speciellt de barn som kommer senare i syskonskaran. Det är de familjerna som ska fångas upp och ges extra preventiva åtgärder. Och det görs inte i dag, säger Annika Julihn.

”Vi vill ju inte bara forska för att forska, utan vi vill ju att resultaten ska komma till användning.”

Forskarna planerar att försöka sätta samman sina resultat till en riskbedömningsmodell som ska göra det lättare för tandvården att identifiera högriskbarn, berättar Annika Julihn.
– Vi vill ju inte bara forska för att forska, utan vi vill ju att resultaten ska komma till användning, säger hon.

Upptäck mer