Annons

Annons

Många akademiker vill bli företagare

Saco är en organisation för både anställda och företagare. Var tionde medlem i ett Sacoförbund är företagare.

Sacoförbunden har tillsammans över 40 000 företagare på heltid eller deltid bland sina medlemmar.
Det visar en kartläggning som Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) har gjort med hjälp av en enkät till medlemmar i 20 av Sacos medlemsförbund.
Undersökningen visar också att var fjärde anställd inom Sacoförbunden är intresserad av att starta eget.
– Det som håller ihop Sacofederationen är utbildning och profession, inte om man är anställd eller företagare, säger Anna Kopparberg, projektledare för företagande på Saco.
– Saco vill inspirera och möjliggöra företagande.

Tar fram kunskap

Vad gör Saco för företagare? Organisationen tar fram kunskap om företagande bland akademiker och bildar opinion kring frågor som är viktiga för akademiker som driver företag, berättar Anna Kopparberg.
Enkätundersökningen Akademiker som företagare är ett exempel på det.
– Saco lyfter också fram Sacoförbunden som organisationer för företagande ut mot omvärlden och stöttar förbundens arbete med företagande, säger hon.
Sacokansliets satsning på företagare är ganska ny. Fyra andra grupper och områden som kansliet satsar extra på för att kunna rekrytera fler är:
* chefer och ledare
* studenter
* forskning och utbildning
* akademikernas livslöner.
En undersökning som Saco har gjort visar att många privattandläkare startade eget för att få större frihet. Läs om undersökningen här.

Upptäck mer