Annons

Annons

Många specialister över 65 år

Många specialiserade tandläkare är äldre, men inom pedodonti och parodontologi är faktiskt majoriteten 65 år och äldre. Det visar Socialstyrelsens statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal sammanställd i september 2020.

Förra året fanns totalt 2 159 utfärdade tandläkarspecialistbevis, varav 1 151 till personer under 65 år.
Andelen specialisttandläkare 65 år och äldre är stor, och inom två områden, pedodonti och parodontologi, är majoriteten 65 år och äldre.
Förra året fanns det 117 specialistbevis inom pedodonti som hade utfärdats till tandläkare som då var 65 år och äldre, medan bara 107 hade utfärdats till tandläkare under 65 år.
Inom parodontologi var siffrorna 143 respektive 140.
Bara inom Sveriges nyaste specialitet, orofacial medicin, är andelen specialister som är 65 och äldre liten. Det är också den specialitet som växer snabbast.
Antalet specialistbevis utfärdade till tandläkare under 65 år var fördelade så här år 2019:
Ortodonti: 328
Oral kirurgi: 175
Oral protetik: 162
Parodontologi: 140
Pedodonti: 107
Endodonti: 83
Bettfysiologi: 58
Odontologisk radiologi: 58
Orofacial medicin: 40
Läs mer här.

Upptäck mer